Werkgevers coaching

Wist u dat wij ook reguliere medewerkers coachen zodat sociaal en zakelijk betere resultaten behaald worden? Efficiëntie en helderheid zijn hierbij onze uitgangpunten.

Dat mensen binnen hun werkomgeving begeleiding verdienen is een algemeen bekend feit. Iedereen heeft wel eens dat moment dat werkvreugde afneemt of de workload te veel kan worden.

Los van begeleiding bij “reguliere” instroom zijn er ook mensen  die, om velerlei redenen, extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Begeleiding binnen jobcoach- en re-integratietrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bekende voorbeelden.

Een minder bekende vorm van begeleiding is werkgeverscoaching. Dit is begeleiding op specifiek werknemersniveau. In deze vorm van coaching wordt veelal gekeken naar een efficiënte splitsing van taken- en bevoegdheden., een betere verdeling tussentijdrovende /energierovende taken en werkplezier. Culturele verschillen en aansluiting binnen het team kunnen zeker ook een doel van coaching zijn. Echter, de begeleiding kan zeker ook voor andersoortige doelgroepen, zie hieronder een aantal voorbeelden.

Bij onze partner Scheuten Glass begeleiden wij momenteel vijf asielzoekers tijdens hun werkzaamheden. De coaching is gericht op het omgaan met culturele verschillen en het trainen van werknemersvaardigheden. Welke cultuur hebben wij in Nederland, welke cultuur heeft Scheuten en op welke manier kunnen we de werknemers hier onderdeel van laten worden. Daarnaast nemen we Scheuten Glass mee in de situatie van de asielzoekers zodat er wederzijds begrip is voor de uitdagende situatie.

Ook de Sociale Verzekeringsbank begeleiden we middels werkgeverscoaching. We hebben jobcarving toegepast om functies te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eenvoudige werkzaamheden zijn gesplitst zodat de senior collega zich kan focussen op ander werkzaamheden waar anders geen tijd voor was. De coaching on the job is gericht op ondersteuning bij hulpvragen en voor de werkgever gericht op het aansturen en begeleiden van de groep.

“Door de begeleiding van de coaches van Forta4U is ons project om asielzoekers in te zetten maximaal geslaagd. De ondersteuning van leidinggevenden, medewerkers en niet in de minste plaats de kandidaten zorgden voor een maximale acceptatie en inzetbaarheid.”

Contact

Zo helpen wij jou

 • Kennismaking/intake

  Kennismaking/intake

  Wij gaan met jou als werkgever in gesprek om te zien waar behoefte in de begeleiding van mensen ligt. Deze behoefte kan opgesloten zitten binnen een proces maar ook individueel zijn. Proces: Denk hierbij aan inzet van mensen uit een andere cultuur of grote wijzigingen in een werkwijze van je bedrijf, waardoor extra begeleiding noodzakelijk kan zijn. Individueel: Mensen komen in hun leven voor grote uitdagingen te staan, deze uitdagingen kunnen weerslag hebben op een productieve deelname, extra ondersteuning kan hierbij een uitkomst zijn.

  Kennismaking/intake

  Wij gaan met jou als werkgever in gesprek om te zien waar behoefte in de begeleiding van mensen ligt. Deze behoefte kan opgesloten zitten binnen een proces maar ook individueel zijn. Proces: Denk hierbij aan inzet van mensen uit een andere cultuur of grote wijzigingen in een werkwijze van je bedrijf, waardoor extra begeleiding noodzakelijk kan zijn. Individueel: Mensen komen in hun leven voor grote uitdagingen te staan, deze uitdagingen kunnen weerslag hebben op een productieve deelname, extra ondersteuning kan hierbij een uitkomst zijn.

 • De uitdaging in beeld

  De uitdaging in beeld

  Na de intake graag wij graag in gesprek met diegene(n) die ondersteuning behoeven. Samen brengen wij de huidige en gewenste situatie in kaart. Uiteraard lichten wij onze aanpak toe en maken afspraken over de begeleiding!

  De uitdaging in beeld

  Na de intake graag wij graag in gesprek met diegene(n) die ondersteuning behoeven. Samen brengen wij de huidige en gewenste situatie in kaart. Uiteraard lichten wij onze aanpak toe en maken afspraken over de begeleiding!

 • Aan de Slag!

  Aan de Slag!

  Onze coaches begeleiden medewerkers en leidinggevenden gedurende het traject. Zij zijn volgens de afgestemde ferquentie aanwezig en begeleiden de mensen volgens plan. Gedurende het traject houden wij jou met regelmaat op de hoogte.

  Aan de Slag!

  Onze coaches begeleiden medewerkers en leidinggevenden gedurende het traject. Zij zijn volgens de afgestemde ferquentie aanwezig en begeleiden de mensen volgens plan. Gedurende het traject houden wij jou met regelmaat op de hoogte.

 • Van goed naar beter

  Van goed naar beter

  Er valt altijd wel iets te verbeteren. Doordat onze jobcoach regelmatig meewerkt op de werkvloer, krijgt hij een goed beeld van de werkomgeving en ontwikkelpunten. Samen met de leidinggevende gaan we kijken naar de dingen die goed gaan en waar nog ondersteuning nodig is. Hier gaan we vervolgens mee aan de slag, van goed naar beter! 

  Van goed naar beter

  Er valt altijd wel iets te verbeteren. Doordat onze jobcoach regelmatig meewerkt op de werkvloer, krijgt hij een goed beeld van de werkomgeving en ontwikkelpunten. Samen met de leidinggevende gaan we kijken naar de dingen die goed gaan en waar nog ondersteuning nodig is. Hier gaan we vervolgens mee aan de slag, van goed naar beter! 

 • Einde traject/nazorg

  Einde traject/nazorg

  Wij hebben samen resultaat bereikt. Dat betekent dat ons werk erop zit. Loop je tijdens het werk toch nog ergens tegen aan? Dan kun je ons altijd bellen, wij staan altijd voor jou klaar. 

  Einde traject/nazorg

  Wij hebben samen resultaat bereikt. Dat betekent dat ons werk erop zit. Loop je tijdens het werk toch nog ergens tegen aan? Dan kun je ons altijd bellen, wij staan altijd voor jou klaar.