Forta4u Maatschappelijk

Forta4u is geboren vanuit liefde voor mens en kind. Naast Forta4u ligt het hart van Giselle en Wilbert (de oprichters van Forta4u) in Zuid-Afrika. Het land dat zij in 2009 bezochten en tot op de dag van vandaag in hun hart hebben gesloten. Madiba en Mandela in Zuid-Afrika staan bekend om het grote contrast tussen rijk en arm. Kinderen in de arme townships van Zuid-Afrika zijn vaak zeer ondervoed. Met de oprichting van Stichting Ukuzingca - dat “trots” in zulu-taal betekent - verzorgen wij soepkeukens voor kinderen in arme townships. Samen met de vrouwen van het township bereiden we de rijst, kip en groenten voor 1000 kinderen. 

Ook dichter bij huis dragen we bij aan de toekomst van onze volgende generatie: de kinderen van nu. Voorbeelden hiervan zijn de Gehandicapten Fondsen, de Voedselbank, muzieklessen voor de minderbedeelden en verder iedereen die het ECHT nodig heeft. Het sociale werk zit in ons hart. Ook hier gaan wij door waar anderen stoppen!!

Doelstelling

De ondersteuning van de plaatselijke bevolking op het platteland en in de steden van Zuid-Afrika door het steunen van plaatselijke projecten op gebied van gezondheidszorg, onderwijs en voedselvoorziening en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Ook dichter bij huis dragen we bij aan de toekomst van onze volgende generatie: de kinderen van nu. Voorbeelden hiervan zijn de Gehandicapten Fondsen, de Voedselbank, muzieklessen voor de minderbedeelden en verder iedereen die het ECHT nodig heeft.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Functie en namen bestuurders:

C.A.G. VLUGGEN-SCHREURS VOORZITTER

Y. RIETMANN

A. DE BREE

Beloningsbeleid

Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

RSIN: 8526.26.253

Contactgegevens

POSTWEG 83, 5915 HA VENLO

+31 77-3545866

IBAN: NL85INGB0006282344

tnv Stiching Forta4u Maatschappelijk