Onze oplossingen

Forta4u Verzuimbeheersing 

Ziekteverzuim, voor veel werkgevers een doorn in het oog. Je wilt er als bedrijf alles aan doen om je medewerkers een gezond werkklimaat te bieden. Toch krijg je als organisatie regelmatig met ziekteverzuim en alle nadelige gevolgen van dien te maken. Forta4u Verzuimbeheersing ondersteunt jouw organisatie met een maatwerk aanpak per ziektegeval. Zo beperken we vroegtijdig ziekteverzuim voor jouw organisatie en bieden we jouw werknemers een helder en positief perspectief. 

Kom je als organisatie in een van onderstaande situaties terecht? Dan is Forta4u Verzuimbeheersing dé oplossing voor jouw organisatie. 

Wij ontzorgen jou op het gebied van Spoor 0/I/II/III en IV

 • Spoor 0

  Alle preventieve acties welke kunnen voorkomen dat een medewerker ziek uit kan vallen.

 • Spoor I

  Gedurende Spoor I kan de werknemer volgens de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts terugkeren in zijn of haar eigen werk. Een voorspoedige terugkeer heeft hierbij vaak de voorkeur maar is niet altijd mogelijk. Op basis van het advies van de bedrijfsarts kijken we samen of terugkeer binnen de huidige werkzaamheden wel of niet mogelijk is. De volgende situaties nemen wij hierin mee:
  -werkhervatting van eigen werkzaamheden bij eigen werkgever
  -werkhervatting van andere werkzaamheden bij eigen werkgever
  -werkhervatting van werkzaamheden bij een andere werkgever

 • Spoor II

  Indien de werknemer op advies van de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts niet kan terugkeren bij jou als werkgever, wordt spoor II ingezet. Samen met jou en de werknemer bieden we de juiste ondersteuning en gaan we op zoek naar passend werk bij een andere werkgever. Acceptatie is een belangrijk onderdeel in dit proces. De betreffende werknemers zijn vaak lange tijd werkzaam geweest binnen het bedrijf en verdienen naast tijd, ook de juiste begeleiding die nodig is om de nieuwe werkelijkheid te accepteren. Onze coaches en medewerkers beschikken over de juiste tools, zijn persoonlijk betrokken en gebruiken hun vakkennis om hen te begeleiden in dit proces. Dit doen wij aan de hand van 2 fases:
  Fase 1: intake – Acceptatie – Assessment – Arbeidsmarktonderzoek – Voorbereiding arbeidsmarkt
  Fase 2: Actief zoeken naar vacatures – Job Hunting – Netwerk – Actief solliciteren – Nazorg – Uitstroom

 • Spoor III

  Heb je alle regels van Spoor I en II gevolgd en is de werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt? Dan volgt de WIA-keuring. Blijkt hieruit dat de werknemer deels arbeidsgeschikt is? Dan ben je als werkgever nog tien jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA-kosten van jouw (ex)werknemer.

 • Spoor IV

  Blijkt jouw (ex)werknemer al drie tot vijf jaar ziek zonder vooruitzicht op werk? Heeft jouw (ex)werknemer nog steeds geen werk gevonden? Blijkt er sprake van aanzienlijke schadelast? Dan zijn wij er voor jou. Wij ondersteunen ….